Klubben

Lura Karateklubb ble startet 20. august 1990 av sensei Geir Arild Larsen med god hjelp fra Michael Sautter og Rune Magne Johannessen. Klubben har i dag over 200 aktive medlemmer i alle aldre jevnt fordelt mellom kjønnene, og det er daglig aktivitet i dojoen fra morgen til kveld. Lura Karateklubb er medlem av Japan Karate Association (JKA) og fungerer som Honbu Dojo eller hovedsetet til JKA i Norge.

Lura Karateklubb er også medlem av Norges Idrettsforbund. 

Hva betyr Seishin Dojo

Fritt oversatt fra Japansk betyr Seishin «ånd, sinn og sjel». Dojo kan oversettes med «stedet hvor en trener/studerer veien». Grunnen til at vi har valgt dette navnet er at vi, som instruktører, ønsker å gi et tilbud hvor du – i tillegg til å komme i bedre form, lære selvforsvar samt tradisjonell shotokan karate – kan lære noe om deg selv i ulike treningssituasjoner.

Litt om Dojoen

Vi holder til i store og lyse lokaler på Lura. Vi har to dojoer (treningslokaler) i tillegg til garderober, dusj sauna og oppholdsrom. Oppholdsrommet kan benyttes av både utøvere og foresatte foran eller etter trening for å pleie sosial omgang med andre foresatte og karatevenner.