Gradering

Alle våre medlemmer har anledning til å gradere seg 2 ganger i året ved normal progresjon.

Graderingene skjer normalt i forbindelse med treningssamlinger i regi av JKA i Norge rundt sommeren og sent på høsten.

Alle graderinger meldes opp gjennom klubben men husk at alle dan-graderinger krever godkjenning fra hovedinstruktør.

Grader

0. kyu – hvitt belte (Nybegynner)
9. kyu – hvitt belte med gul stripe
8. kyu – gult belte
7. kyu – oransje belte
6. kyu – grønt belte
5. kyu – blått belte
4. kyu – lilla belte
3. kyu – brunt belte
2. kyu – brunt belte
1. kyu – brunt belte
1. dan – svart belte

Barn opp til og med 12 år graderer seg til 9. kyu. Ved bestått grad vil utøveren motta et hvitt belte med gul stripe på midten.
Fra og med 13 år og oppover kan utøveren prøve seg direkte på 8.kyu.

Graderingsavgifter

Nybegynner – 1. kyu: Kr. 200,-
Graderingsavgiften for Nybegynner – 1. kyu refunderes ikke, uansett utfall av graderingen. Unntak kan gjøres dersom vedkommende uforskyldt blir forhindret fra å stille til gradering.

1. dan: Kr 1.400,-
2. dan: Kr 1.500,-
3. dan: Kr 2.000,-
4. dan: Kr 2.500,-
5. dan: Kr 3.000,-

I graderingsgebyret til 1. dan på kroner 1400,- inkluderes det internasjonale svartbeltepass. Ved dangradering refunderes avgiften minus kr 300,- dersom vedkommende ikke består graderingen.
JKA i Norge ivaretar registreringen av dangraderinger overfor JKA hovedkvarter i Japan.