Styret i Lura Karateklubb

 

Styreleder

Arild Kolstad
E-post: arild [at] black-white [.] no

Styremedlem

Annett Hoch
E-post: er-hoch [at] online [.] no

Sekretær
Wim Huisman
E-post: wim.huisman [at] lyse [.] net

 

 

  

  

 

Styremedlem

Ole Sanne
E-post: olesanne [at] hotmail [.] no 

Styremedlem
Annette Birkeland
E-post: annette.birkeland [at] skretting [.] com 

Styremedlem

Jan Roar Evensen
E-post: jan.evensen [at] sorvest.toyota [.] no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktørrepresentant

Rune Magne Johannessen
E-post: runemagne [at] gmail [.] com 

 

Varamedlem

Bjørn Kristensen
E-post: bjornpriv [at] online [.] no

 

Varamedlem

Gunther Theiss
E-post: gt824 [at] kirken [.] no


Økonomisk støtte:

Alle medlemmer har mulighet til å søke om penger til forskjellige formål. Send søknad til styret [at] lurakarateklubb [.] no. Søknadsfrist: 1. februar, 1 mai eller 1. oktober. Vi støtter gode formål!

Eksempler på hva man kan søke på:

- støtte til deltagelse på gasshuku eller stevne. (Støtte inntil kr. 1.000.-)
- støtte til å arrangere sosiale aktiviteter for medlemmer.
- støtte til anskaffelse av utstyr (fortrinnsvis utstyr som kan brukes av flere medlemmer.)

 

Årets Karate-ka:

Dette er en årlig utmerkelse for en karateka i klubben som har utmerket seg positivt det siste året. Kriterier som det legges vekt på:

- Sportslig prestasjoner
- Personlig fremtreden
- Respekt for andre.
- Bryr seg om/hjelper andre
- Bidrar til klubbens sosiale miljø.
 

Det er instruktørene og styremedlemmer som kommer med innstillingene. Styret sammen med hovedinstruktør og sjefsinstruktør tar avgjørelsen ved årets slutt.

 

Forslagskassen:

Øverst i trappeoppgangen i Dojoen henger en hvit postkasse.

Dette er en forslagskasse hvor medlemmer kan komme med forskjellige forslag til Styret, eller til instruktørene. Send oss gjerne en epost på styret [at] lurakarateklubb.no dersom det er lettere.
 

Sosiale aktiviteter:

Styret har som mål at det arrangeres sosiale aktiviteter for barn, ungdom og voksne hvert semester Vi vil sette stor pris på medlemmer som kommer med forslag til sosiale aktiviteter, og som gjerne vil være med å arrangere. Snakk med en av oss i Styret eller send oss en epost på styret [at] lurakarateklubb.no
 

Oppslagstavle:

På veggen i Dojoens oppholdsrom henger en stor oppslagstavle. Styret vil oppfordre ALLE medlemmer til å følge med på informasjonen som henges opp. Det forventes at medlemmene selv tar ansvar for å tilegne seg nødvendig informasjon.


Hilsen Styret.