MEDLEMSINFO

Alle spørsmål om ditt medlemsskap, innmelding eller oppsigelse rettes til lurakarateklubb [at] gmail [.] com
 

Gradering


Alle våre medlemmer har anledning til å gradere seg 2 ganger i året ved normal progresjon. Vanligvis skjer graderingene i forbindelse med treningssamling i regi av JKA Norway om sommeren og sent om høsten. Alle graderinger meldes opp gjennom klubben men husk at alle dan-graderinger krever godkjenning fra hovedinstruktør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. kyu hvitt belte med gul stripe
8. kyu gult belte

7. kyu oransje belte

6. kyu grønt belte

5. kyu blått belte

4. kyu lilla belte

3. kyu brunt belte

2. kyu brunt belte

1. kyu brunt belte

1. dan sort belte

 

Barn opp til og med 14 år graderer seg til 9. kyu. Ved bestått grad vil utøveren motta et hvitt belte med gul stripe på midten av beltet.
 

Fra og med 15 år og oppover kan utøveren prøve seg direkte på 8.kyu.


En utøver i JKA Norway kan kun kyu-gradere seg maksimum to ganger i året. Fra 1. kyu til 1. dan må en vente 1 år før en kan prøve seg til svarte belte. For å gradere seg videre til 2.dan (nidan) må en vente minimum 2 år. Til 3.dan (sandan) må en vente minimum 3 år og slikt fortsetter det med 4.dan (yondan), 5.dan (godan) og 6.dan (rokudan).
 

Det er ingen nedre aldersgrense for gradering til Shodan. Nedre aldersgrense for nidan er 16 år og for sandan er nedre aldersgrense 21 år.
 

JKA Norway sine dangraderinger som foruten er godkjent av JKA World Federation er også godkjente av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges kampsportforbund (NKF).
 

De som ikke består sin dangradering må vente minimum 6 måneder før de kan prøve seg igjen.


Kyu graderingsavgifter:

9. - 1. kyu: Kr. 200,-


Graderingsavgiften for 0. - 1. kyu refunderes ikke uansett utfall av graderingen, med mindre vedkommende uforskyldt blir forhindret fra å stille til gradering.

 

Dan graderingsavgifter:


1. dan: Kr 1.400,-
2. dan: Kr 1.500,-
3. dan: Kr 2.000,-
4. dan: Kr 2.500,-
5. dan: Kr 3.000,-


I graderingsgebyret til 1. dan på kroner 1400,- inkluderes det internasjonale svartbeltepass. Ved dangradering refunderes avgiften minus kr 300,- dersom vedkommende ikke består graderingen. JKA Norway ivaretar registreringen av dangraderinger overfor JKA hovedkvarter i Japan. 

 

Økonomisk støtte


Alle medlemmer har mulighet til å søke om støtte til forskjellige formål. Bruk økonomisk støtte-skjemaet til å søke på. Lever søknaden til noen i styret personlig eller send søknaden til styret [at] lurakarateklubb [.) no. 


Eksempler på hva man kan søke på: 

- støtte til deltagelse på gasshuku eller stevne.
- støtte til å arrangere sosiale aktiviteter for medlemmene.
- støtte til anskaffelse av utstyr (fortrinnsvis utstyr som kan brukes av flere medlemmer)

 

Forsikring


Lura Karateklubb er medlem av NIF gjennom vårt medlemskap i Norges Kampsportforbund. Alle våre yngste medlemmer er derfor forsikret gjennom forsikringsavtaler gjort av NIF, mens våre medlemmer mellom 13 - 75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring.

For mer informasjon om forsikringene se lenker under. Under finner dere også registreringsskjema for rapportering av eventuell skade skjedd under trening eller konkurranse i Lura Karateklubb.

Medlemmer under 13 år: 
Klubbmedlemmer under 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s barneidrettsforsikring via If Skadeforsikring. Barneidrettsforsikringen er inkludert i medlemskapet uten ekstra kostnad. Skademeldingsskjema (PDF) .Skaden kan også rapporteres elektronisk til IF ved å følge denne linken her.


Kontakt instruktørene for hjelp i forbindelse med skade.

 

Skjema


Under finner dere blant annet skjema som skal brukes til søknad om ØKONOMISK STØTTE og REISEREGNING dersom dere er kvalifisert for det.  Fyll ut skjemaene og lever dem i posthyllen til styreleder eller send skjemaet til styret [at] lurakarateklubb [.) no
 

Økonomisk støtte (PDF) | Søknadsskjema økonomisk støtte.

Reiseregning (XLS) | Reiseregningsskjema.