Årets Karate-ka 2018


Årets karate-ka junior og senior ble utdelt i forbindelse med julegasshukuen i Lurahallen.

 

Årets Karate-ka 2018 ble Anne-May Kalvik (senior) og Ina L Kaspersen (junior).
 

Anne-May og Ina har vist pågangsmot, treningsvilje og ikke minst hatt en positiv innstilling og adferd som vi setter veldig stor pris på. De er begge gode forbilder og representanter for Lura Karateklubb. Vi gratulerer dem begge to med prisen årets karate-ka 2018.

 

  Bildet kan inneholde: 7 personer, personer smiler

 

Kriterier som legges til grunn for valg av årets karate-ka finner  du under!

 

Årets Karate-ka:

Dette er en årlig utmerkelse for en karateka i klubben som har utmerket seg positivt det siste året. Kriterier som det legges vekt på:

- Sportslig prestasjoner
- Personlig fremtreden
- Respekt for andre.
- Bryr seg om/hjelper andre
- Bidrar til klubbens sosiale miljø.
 

Det er instruktørene og styremedlemmer som kommer med innstillingene. Styret sammen med hovedinstruktør og daglig leder tar avgjørelsen ved årets slutt.