mars 6, 2018

NYTT STYRE I LURAKARATEKLUBB


Kategori: Nyheter
Postet av: arild

 

 

På årsmøtet den 5. mars 2018 ble følgende styre valgt inn:


Styreleder Arild Kolstad
Kasserer Ole Sanne
Sekretær Wim Huisman
Styremedlem Annett Hoch Eriksen
Styremedlem Jan Roar Evensen
Styremedlem Annette Birkeland
Varamedlem Bjørn Kristensen
Varamedlem Gunther Theiss
 
Valgkomite Geir A Larsen
Valgkomite Rune Magne Johannesen
Valgkomite Jeanette Mjølhus
Valgkomite vara Kenneth Sundvor
 
Instruktørrepresentant Rune Magne Johannesen
 
 
 
Ekstra: På årsmøtet den 5. mars 2018 ble følgende styre valgt inn: