jan. 22, 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LURA KARATEKLUBB


Kategori: Nyheter
Postet av: navid

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Lura Karateklubb – Seishin Dojo.

 

Årsmøtet avholdes den ONSDAG 4.mars 2020 kl. 19:00 i klubbens lokaler, Gamleveien 25, 4391 Sandnes.

 

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18 .f ebruar 2019 til e-postadresse: styret@lurakarateklubb.no

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på infotavle i klubbens lokaler.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lura Karateklubb – Seishin Dojo i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lura Karateklubb – Seishin Dojo.  Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lura
Karateklubb – Seishin Dojos lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubbens sekretær, Wim Huisman kontaktes på e-postadresse
wim.huisman@lyse.net.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

Ekstra: Onsdag 4. mars 2020 kl. 19:00 avholdes årsmøte i Lura Karateklubb. Møtet finner sted i klubbens lokaler. Alle medlemmer er velkomne.