feb. 6, 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LURA KARATEKLUBB


Kategori: Nyheter
Postet av: navid

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Lura Karateklubb – Seishin Dojo.

 

Årsmøtet avholdes den ONSDAG 6.mars 2019 kl. 18:00 i klubbens lokaler, Gamleveien 25, 4391 Sandnes.

 

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18 .f ebruar 2019 til e-postadresse: styret@lurakarateklubb.no

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på infotavle i klubbens lokaler.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøtet 2019!

 

Med vennlig hilsen
Styret i Lura Karateklubb

 

Ekstra: Onsdag 6. mars 2019 kl. 18:00 avholdes årsmøte i Lura Karateklubb. Møtet finner sted i klubbens lokaler. Alle medlemmer er velkomne.